• استان گلستان-گرگان - سرخواجه مجتمع آفتاب3- طبقه سوم - واحد290
  • 01732357549-50 |
  • 09112752279 -09112752077 - 09113706683 |

مشاوره رایگان و مشاهده نمونه کارها

استخر طرح سفارشی روف گاردن

دارای ابعادمفید:3×7 با ارتفاع استاندارد:1٫20 حجم آب:32000لیتر وزن استخر:850کیلوگرم نصب شده در روف گاردن

در حال بارگزاری ...