اخبار

طرح تصفیه و شیرین سازی آب چاه های رامیان

طرح تصفیه و شیرین سازی آب چاه های رامیان

سایت شهید رجایی رامیان، روستای گلند از تاریخ 1394/07/01 وارد دوره بهره برداری گردید

ادامه مطلب
پروژه ی راهبری و نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال و شبکه ی آبرسانی شهر گرگان

پروژه ی راهبری و نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال و شبکه ی آبرسانی شهر گرگان

موضوع پیمان: پروژه ی اتفاقات 2 شهرستان: گرگان به تاریخ 92/11/19نام پیمانکار: شرکت آبیان صنعت شاهوار نام کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

ادامه مطلب
شرکت مهندسی آبیان صنعت شاهوار

شرکت مهندسی آبیان صنعت شاهوار

طراحی،مشاوره،نظارت،مدیریت و اجرای کلیه طرحهای مهندسی شامل طرحهای بندها، سدها و سازه های آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب ،شبکه های جمع آوری و اتقال آب و شبکه های آبیاری و زه کشی،

ادامه مطلب

به دنبال بهترین راه حل های مهندسی برای پروژه شما؟