• استان گلستان-گرگان - سرخواجه مجتمع آفتاب3- طبقه سوم - واحد290
  • 01732357549-50 |
  • 09112752279 -09112752077 - 09113706683 |

رهگیری سفارشات در آبیان شاپ ، دقیق‌تر از همیشه!

از این به بعد، پس از ثبت سفارش در آبیان شاپ ، می‌توانید به طور دقیق مراحل پردازش و ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.کافیست به پنل کاربری خود مراجعه کنید و در آن‌جا ببینید کالایی که سفارش داده‌اید دقیقا در چه مرحله‌ای است و چه زمانی به دست شما می‌رسد.

برای اینکه ببینید سفارش شما در چه مرحله‌ای قرار دارد، کافیست به پروفایل کاربری خود و بخش  سفارش مراجعه کنید.در آن‌جا می‌توانید لیست سفارش های خود را مشاهده نمائید.

order.png

در آن‌جا می‌توانید انواع سفارش های خود را مشاهده کنید که به صورت زیر می تواند باشد.

سربرگ همه سفارشات:شامل نمایش همه سفارش های شما می باشد.

سربرگ در حال پردازش:شامل   سفارش های می شود که سفارش در حال رسیدگی می باشد.

سربرگ تحویل داده شده:شامل   سفارش های می شود که سفارش انجام شده و کالا به مشتری به صورت کامل و تمام تحویل داده شده است.

سربرگ مرجوع شده:شامل   سفارش های می شود که سفارش انجام شده ولی  کالا دارای مشکل بوده و سفارش برای پیگیری مجدد برگشت داده شده.

سربرگ لغو شده:شامل   سفارش های می شود که سفارش لغو شده و بهر دلیلی انجام نشده است.

با انتخاب هر سفارش ، صفحه مربوط به سفارش نمایش داده می شود که به شکل زیر می باشد.

order.png

در این صفحه اطلاعات مربوط به سفارش کامل نمایش داده می شود.وضعیت سفارش نشانده این است که سفارش در چه مرحله ای قرار دارد.

در حال بارگزاری ...