استخر پیش ساخته فایبرگلاس لوبیایی شکلاستخر پیش ساختهفایبرگلاس لوبیایی شکل


ابعاد استخر ۶*۳.۱
عمق ۱.۶
حجم آب ۲۷۰۰۰لیتر💧
وزن استخر۶۷۰کیلو
ارسالی به شهر بهبهان خوزستان🚛