آبیاری تحت فشارشرکت فنی و مهندسی آبیان صنعت دارای گواهینامه آبیاری نوین با واحد فوق تخصصی شروع به طراحی و اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار کرده و سعی دارد سیستم های نوین آبیاری را به کشاورزان و باغداران زحمت کش معرفی نماید امید است هر چه سریعتر با مصرف بهینه آب با کیفیت ترین محصول را برای شما به ارمغان آوریم.