پروژه ی راهبری و نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال و شبکه ی آبرسانی شهر گرگانبا لطف و توجه خداوند و تلاش نیروهای فنی، شرکت آبیان صنعت برای دومین بار موفق به دریافت پروژه ی اتفاقات آب از شرکت آب و فاضلاب استان شد.و سال 93 هم همچون سال قبل به عنوان پیمانکار پروژه، مشغول به رفع اتفاقات خطوط انتقال آب در هر نقطه از شهر می باشد.