شرح خدمات 

شرح خدمات: 

شرکت آبیان صنعت آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصات در طرح و اجرای پروژه های تصفیه خانه ، حصار کشی ، طرحهای بندها ، سدها و سازه های آبی ، هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان وعملیات وساختمانی(سیویل)راهسازی،ترانشه برداری، طرحهای انبوه سازی ساختمانهای اداری و مسکونی ، طرح های فضای سبز، نظارت و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشارو اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی ، اجرای خطوط انتقال آب و...اعلام میدارد.