شرکت مهندسی آبیان صنعت شاهوارطراحی،مشاوره،نظارت،مدیریت و اجرای کلیه طرحهای مهندسی شامل طرحهای بندها، سدها و سازه های آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب ،شبکه های جمع آوری و اتقال آب و شبکه های آبیاری و زه کشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیول)تصفیه خانه های آب و فاضلاب، راهسازی ، ترانشه برداری، طرحهای انبوه سازی ساختمانهای اداری و مسکونی ، طرحهای فضای سبز،نظارت و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی ،اجرای خطوط انتقال آب،نفت و گاز،خریدزمین کشاورزی و انجام امور مربوط به کشاورزی و مکانیزاسیون در اراضی و تولید محصولات کشاورزی،اخذ تسهیلات و ضمانتنامه از منابع بانکی و انجام امور واردات،صادرات و بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت واردات ماشین آلات راهسازی و طراحی و اجرا معماری داخلی و خارجی ساختمانها.