استخرپیش ساخته طرح آراد

140000000تومان
140000000

🔶طراحی این استخربسیار زیبا و کاربردی است در یک طرف استخر3پله برای داخل شدن در استخرو همچنین برای نشیمن و آفتاب گرفتن تعبیه شده است.

تعداد

کالاهای مشابه

معرفی و توضیحات

نصب استخرپیش ساخته فایبرگلاس

آیا تا به حال فکرکرده اید که همه درنصب استخرهای فایبرگلاس می توانند موفق باشندو این کار را انجام دهند.در نگاه اول ممکن است یک پروژه فوق العاده پیچیده به نظربرسداما کافیست فقط فکرکنید یک سازه فایبرگلاس از قبل مهندسی شده، باید از کارخانه به حیاط منزل شما منتقل شودو به طوردائمی در محل گودبرداری شده قرار داده شود، پر از آب شود و به یک سیستم فیلتراسیون متصل شود که از جلبک‌ها و آلودگی‌ها درامان بماند، شایداین کار برای مشتریان کمی سخت به نظر برسد اما حقیقت این است نمایندگی های فروش مجاز ما در نصب  استخرپیش ساخته فایبرگلاس  متخصص هستند اما برای کسانی که در مورد این موضوع کنجکاو هستند جزئیات مراحل نصب استخرپیش ساخته فایبرگلاس را شرح می‌دهیم.

1)گودبرداری محل نصب استخر

در مرحله اول از عملیات اجرایی و نصب استخرپیش ساخته فایبرگلاس، عملیات گودبرداری استخر است که می‌تواندتوسط ماشین آلات مربوطه و دربعضی موارد بسته به شرایط مکانی با کمک نیروی انسانی انجام می‌شود.در این مرحله قرارگیری استخر، انتقال خاک به اطراف گودال و بلندکردن و تنظیم استخر توسط ماشین آلات صورت می‌گیرد.نخستین چیزی که تیم نصب باید در نظربگیرند مشخص کردن موقعیت استخر بر روی زمین توسط اسپری رنگ یا گچ تعیین ارتفاع گودبرداری است.

گود برداری استخر پیش ساخته فایبرگلاس

لازم به ذکر است همزمان با عملیات حفاری محل استخر می‌توان اقدام به گودبرداری محل نصب سیستم پمپاژ و فیلتراسیون و سیستم گرمایش موتورخانه توسط نقشه های معماری کرد.در مواقع گودبرداری دقت شود که اندازه حفاری نباید بیش از ارتفاع مشخص شده گردد.

ودبرداری محل نصب سیستم پمپاژ استخر فایبرگلاس

مثال:اگراستخربا ابعادمفیدداخلی 3×6متر با عمق 1.5مترباشد حفاری باید با ابعاد 3.70×6.70با عمق 1.7متر باشد.به عبارتی اگر دور تا دور استخر پس از حفاری بلوک چینی با بلوک عرض 20سانتی‌متر باشد بعد از اجرای دیواره بلوکی ابعاد باقی مانده مفید‌داخل به داخل جهت جای گذاری 3.30×6.30 می‌باشد.

(لازم به ذکر است ارتفاع دیواربلوکی برای نصب راحت‌تر نهایتا 1.3بیشتراجرا نشود چرا که بعد از جای گذاری نهایی و پرکردن پشت استخر با ماسه بادی مجددا می‌توان ارتفاع را تکمیل کرد)

اجرای استخر فایبرگلاسپرکردن پشت استخر فایبرگلاس

نکته)حتما دریک قسمت عرضی استخر که اسکیمر و خروجی استخر وجود دارد به اندازه 40سانتی متر دقیقا مرکز دیواره عرضی بلوک چینی اجرا نشود چرا که استادکار برای لوله کشی نهایی با کمبود فضا روبه رو نشود.

دیواره عرضی استخر فایبرگلاسبلوک چینی استخر فایبرگلاس

ارتفاع دیواره استخرباید پس از زیرسازی 10سانتی متربا مصالح رودخانه ای و کمپکت جهت تراکم و 10سانتی مترنهایی بتن مگربا عیارحداقل250که بعد ازآن عمق مفید باقی مانده ما 1/5مترمی باشد.

زیرسازی استخر فایبرگلاس

تذکر:محل چاله کفکش به اندازه 30 سانتی متر ازمرکز بیشتر حفاری شودتا چاله کفکش پس از جایگذاری آزادانه در محل قرارگیردو همچنین ارتفاع گودبرداری چاله کفکش هم نهایتا25سانتی مترباشدکه پس ازقرارگیری فشاری ازسمت زمین به چاله کفکش وارد نشود.

2)حفاری محل نصب تاسیسات

حفاری محل نصب تاسیسات استخر فایبرگلاس

سطح گودبرداری سیستم تصفیه و گرمایش باید از سطح گودبرداری استخرحداقل 20سانتی مترپایین تر باشد تا آب خروجی استخر به صورت کاملاثقلی به پمپ مکش وارد شود.

اشتباهاتی که امکان دارد در مرحله گودبرداری صورت گیرد:

1-1)حفاری بیش از حد مشخص شده

در صورتی که تیم حفاری بیش ازحد گودال را حفاری کند نباید خاک حفاری شده را مجددا برای بازگرداندن به ارتفاع مشخص شده داخل گودال بریزید

1-2)خاک غیرپایدار:

تیم حفاری در زمان خاکبرداری متوجه خاک ناپایداری می‌شوند که درچنین مواقعی باید عملیات خاکبرداری ادامه پیدا کندو زیرسازیبا سنگ قلوه و سیمان پر‌ و پس از آن حتمابتن مگر به ارتفاع 15 سانتی متر انجام شود.

1-3)اجرای فونداسیون شنی یا بتن مگر

بعد از عملیات گودبرداری استخر به اندازه 20 سانتی متر بیشتر نسبت به عمق استخر،یک لایه از سنگریزه یا مصالح رودخانه ای به ارتفاع 10سانتی متر ریخته و سپس با کمپکتور جهت متراکم سازی اجرا شود و در مرحله بعد می‌توانیم برای 10سانتی متر باقی مانده از بتن مگر جهت تسطیح کف سازی محل قرارگیری استخراستفاده کنیم لازم بذکراست اگر استخردارای کف شیبدار باشد حتما شیب معکوس کف رعایت گردد و کارشناس مجموعه در این مرحله نظارت خواهدداشت تا سطح نسبتا صاف برای قرارگیری صحیح استخرداشته باشیم. 

متراکم سازی اجرا استخر فایبرگلاس

باید توجه داشته باشیم که از خاک نمی توان چه برای زیرسازی وچه برای پرکردن پشت استخراستفاده شودچون خاک وقتی با آب اشباع شودحالت گل مایع پیدا می کندو می‌تواندفشارچندتنی را به دیواره استخروارد و منجربه فشاردربدنه استخرشود.

و همچنین خاک پشت دیواره، سازه ای غیراعتماداست و از طرفی هنگام پرکردن پشت استخربا خاک فشرده سازی آن به صورت 100%غیرممکن است ودر چند ماه آتی خاک نشست می کندو نتیجه اعمال فشار روی دیواره های کناری استخرو سیستم های لوله کشی خواهدبودکه منجربه نشست در سیستم لوله کشی خواهدشد،پس از انجام زیرسازی با سنگریزه یا اجرای بتن مگر نوبت به قراردادن استخرفونداسیون ایجادشده می‌رسد.

ویژگی ها و مشخصات

ابعاد خارجی 3.4×6.4 متر
ابعاد داخلی 3×6 متر
عمق استخر 1.40 الی 1.50 متر
ظرفیت آب استخر 25500 لیتر
وزن استخر 670 کیلوگرم

دیدگاه ها

۴.۵

از ۵

۳ نفر امتیاز دادند.