استخدام

استخدام


متقاضی گرامی خواهشمند است مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید. . توضیح : مواردی که با بار رنگ قرمز کادربندی مشخص شده اند ضروری میباشند.


چنانچه تمایل داشته باشید می تواند فایل رزومه ی خود را برای ما ارسال نمایید.

فایل رزومه: