محصولات


آبنمای کد117

آبنمای
حوض 5 ضلعی با المان
قطرداخلی: 170 cm
قطرخارجی: 190 cm
ارتفاع حوض: 37 cm


نظرات شما


ثبت نظر شما


ثبت درخواست کالا