• استان گلستان-گرگان - سرخواجه مجتمع آفتاب3- طبقه سوم - واحد290
  • 01732357549-50 |
  • 09112752279 -09112752077 - 09113706683 |

مشاوره رایگان و مشاهده نمونه کارها

مشخصات این استخرلوبیایی شکل به صورت زیرمی باشد:

✔ ابعادخارجی:3/3×6/3 متر ✔ ابعاد مفید داخلی:3/1×6 متر ✔ عمق استخر:1/6متر ✔ ظرفیت آب استخر:27000 لیتر ✔وزن استخر:700کیلوگرم

null
null
null
null
null
null
null
null
در حال بارگزاری ...